เวลาทำการ: จันทร์ - อาทิตย์ 09.00 น. - 22.00 น. โทรศัพท์: 02-105-4281 โทรสาร (Fax): 02-1900-833  
สยามเว็บโฮสดอทคอม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สยามเว็บโฮสดอทคอม (บริษัท เมทราไบต์ จำกัด)
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา วิธีชำระเงิน แจ้งชำระเงิน ข้อตกลง ความเป็นส่วนตัว การรับประกัน คู่มือการใช้งาน Support Center
Cloud Email Hosting
Web Hosting Service
Domain Name Service

Free Online Service


รับประกันความพึงพอใจ
ยินดีคืนเงินใน 30 วัน


Best View With These Browser

สำหรับ IE แนะนำ IE 8 ขึ้นไป

  คำอธิบาย สถานะของโดเมนเนม


Domain Name Status Codes Update

COM and NET Domain Name Status Codes โค้ดสถานะโดเมนเนม COM และ NET

These are the 8 domain name status codes used for COM and NET domains:
ปัจจุบันมีโค้ดสถานะโดเมนเนม .COM และ .NET ด้วยกัน 8 สถานะ

Registry : ผู้ให้บริการดูแลฐานข้อมูลระบบโดเมนเนม | Registrar : ผู้ให้บริการจดโดเมนเนม | Reseller : ตัวแทนผู้รับจดโดเมนเนม

ACTIVE As previously noted, the normal state for a domain name. Domains that are active can be used for Web sites, for email, or to register name servers.
สถานะปกติของโดเมนเนม ซึ่งสามารถนำโดเมนเนมดังกล่าวไปใช้งานสำหรับเว็บไซต์ อีเมล์ และ register name server ได้ตามปกติ
REGISTRAR-HOLD The domain has been placed on hold by the registrar and cannot be used.
โดเมนถูกระงับการใช้งานโดย Registrar
REGISTRY-HOLD The domain has been placed on hold by the registry and cannot be used.
โดเมนถูกระงับการใช้งานโดย Registry
REGISTRAR-LOCK The registrar, often at the request of the domain registrant, has locked down the domain so that its settings cannot be modified.
สถานะที่โดเมนถูกล็อคไว้โดยคำร้องขอของเจ้าของโดเมนเนมต่อ Registrar ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถแก้ไขค่าใดๆของโดเมนเนมได้
REGISTRY-LOCK The registry has locked down the domain so that its settings cannot be modified.
สถานะที่โดเมนถูกล็อคไว้โดยคำร้องขอของเจ้าของโดเมนเนมต่อ Registry ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถแก้ไขค่าใดๆของโดเมนเนมได้
RedemptionPeriod The domain has expired and the registry is waiting for 30 days as a precautionary measure before releasing it.
โดเมนดังกล่าวได้หมดอายุลงไป 1-45 วันแล้ว (ขึ้นอยู่กับ Registrar) โดยในช่วงนี้เจ้าของโดเมนเนมสามารถต่ออายุโดเมนได้ ในราคาที่สูงกว่าปกติ
PendingRestore A domain that had expired is now being restored to ACTIVE status.
โดเมนเนมดังกล่าวได้หมดอายุลง และได้รับการต่ออายุแล้ว โดยกำลังจะกลับสู่สถานะ ACTIVE
PendingDelete The domain expired 75 days ago and the registry is about to erase it. A domain remains in this status for five days before it is deleted.
หมายถึง โดเมนดังกล่าวได้หมดอายุ 75 วันผ่านไปแล้ว โดยทางหลังจากแสดงโค้ดสถานะนี้ ภายใน 5 วัน โดเมนเนมดังกล่าวจะถูกลบ (Deletion) และเปิดให้เป็นโดเมนว่างให้จดอีกครั้ง หรือไม่ก็โดน Back Order


ORG, BIZ, US, INFO, and NAME Domain Name Status Codes
โค้ดสถานะโดเมนเนม ORG, BIZ, US, INFO, และ NAME

These are the 15 domain name status codes used for ORG, BIZ, US, INFO, and NAME domains:
ปัจจุบันมีโค้ดสถานะโดเมนเนม .ORG, .BIZ, .US, .INFO, และ .NAME ด้วยกัน 15 สถานะ

CLIENT_DELETE_PROHIBITED The registrar has locked the domain so that it cannot be deleted.
Registrar ได้ทำการล็อคโดเมนเนม เพื่อมิให้ถูกลบออกจากสารบบได้
SERVER_DELETE_PROHIBITED The registry has locked the domain so that it cannot be deleted.
Registry ได้ทำการล็อคโดเมนเนม เพื่อมิให้ถูกลบออกจากสารบบได้
CLIENT_HOLD The registrar has placed the domain on hold, and it cannot be used.
Registrar ได้ระงับการให้บริการโดเมนเนมดังกล่าวไว้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานได้
SERVER_HOLD The registry has placed the domain on hold, and it cannot be used.
Registry ได้ระงับการให้บริการโดเมนเนมดังกล่าวไว้ ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถใช้งานได้
CLIENT_RENEW_PROHIBITED The registrar has locked the domain so that it cannot be renewed.
Registrar ได้ทำการล็อคโดเมนเนม เพื่อมิให้สามารถทำการต่ออายุ (Renew) ได้
SERVER_RENEW_PROHIBITED The registry has locked the domain so that it cannot be renewed.
Registry ได้ทำการล็อคโดเมนเนม เพื่อมิให้สามารถทำการต่ออายุ (Renew) ได้
CLIENT_TRANSFER_PROHIBITED The registrar has locked the domain so that it cannot be transferred to another registrar.
Registrar ได้ทำการล็อคโดเมนเนม เพื่อป้องกันการย้ายโดเมนเนมดังกล่าวไปยัง Registrar อื่น
SERVER_TRANSFER_PROHIBITED The registry has locked the domain so that it cannot be transferred to another registrar.
Registry ได้ทำการล็อคโดเมนเนม เพื่อป้องกันการย้ายโดเมนเนมดังกล่าวไปยัง Registrar อื่น
CLIENT_UPDATE_PROHIBITED The registrar has locked the domain to prevent its settings from being changed.
Registrar ได้ทำการล็อคโดเมนเนม เพื่อป้องกันการแก้ไขข้อมูลของโดเมนเนม
SERVER_UPDATE_PROHIBITED The registry has locked the domain to prevent its settings from being changed.
Registry ได้ทำการล็อคโดเมนเนม เพื่อป้องกันการแก้ไขข้อมูลของโดเมนเนม
INACTIVE The domain cannot be used because there is a problem with the name servers that were entered for it, or name servers have not been entered.
ไม่สามารถใช้งานโดเมนเนมดังกล่าวได้ เนื่องจากไม่มีการใส่ค่า Name Server หรือค่า Name Server ที่ตั้งค่าไว้มีปัญหาในการใช้งาน
OK The domain is active and can be used for Web sites, for email, or to register name servers.
สถานะปกติของโดเมนเนม ซึ่งสามารถนำโดเมนเนมดังกล่าวไปใช้งานสำหรับเว็บไซต์ อีเมล์ และ register name server ได้ตามปกติ
PENDING_DELETE The registration for the domain is about to be deleted by the registry, as when the domain expires.
การจดทะเบียนโดเมนเนมดังกล่าวกำลังจะถูกลบโดย Registry สืบเนื่องมาจากโดเมนเนมดังกล่าวหมดอายุ
PENDING_TRANSFER The domain is in the process of being transferred from one registrar to another. It may not be modified during this period.
โดเมนเนมดังกล่าวกำลังอยู่ระหว่างการย้ายจาก Registrar แห่งหนึ่ง ไปยังอีกแห่งหนึ่ง ซึ่งส่งผลให้ไม่สามารถแก้ไขค่าใดๆของโดเมนเนมได้ในขณะนี้
PENDING_VERIFICATION The registry is in the process of creating the domain record.
ทาง Registry กำลังดำเนินการสร้าง domain record

ที่มาของข้อมูล http://www.sslcatacombnetworking.com/articles/domain-names-status-codes/


หน้าแรก เกี่ยวกับเรา วิธีชำระเงิน แจ้งชำระเงิน ข้อตกลง ความเป็นส่วนตัว การรับประกัน คู่มือการใช้งาน Support Center

สยามเว็บโฮสดอทคอม โดย บริษัท เมทราไบต์ วัน จำกัด 
เลขที่ 596/142 อารียา ทูบี ถนน ลาดปลาเค้า แขวง จรเข้บัว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ (ระบบอัตโนมัติ) 02-105-4281 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 22.00 น. ทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์