เวลาทำการ: จันทร์ - อาทิตย์ 09.00 น. - 22.00 น. โทรศัพท์: 02-105-4281 โทรสาร (Fax): 02-1900-833  
สยามเว็บโฮสดอทคอม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สยามเว็บโฮสดอทคอม (บริษัท เมทราไบต์ จำกัด)
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา วิธีชำระเงิน แจ้งชำระเงิน ข้อตกลง ความเป็นส่วนตัว การรับประกัน คู่มือการใช้งาน Support Center
Cloud Email Hosting
Web Hosting Service
Domain Name Service

Free Online Service


รับประกันความพึงพอใจ
ยินดีคืนเงินใน 30 วัน


Best View With These Browser

สำหรับ IE แนะนำ IE 8 ขึ้นไป

  การรับประกันความพึงพอใจLast Update: 01/03/2558

รับประกันความพึงพอใจยินดีคืนเงิน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เริ่มเปิดใช้บริการ (วันที่ Setup Hosting)
หรือ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แจ้งต่อสัญญา โดยไม่ถามเหตุผลในการขอยกเลิกบริการ


เงื่อนไขและรายละเอียดการคืนเงิน

เพื่อประโยชน์ของท่าน ก่อนตัดสินใจเลือกใช้บริการ ของสยามเว็บโฮสดอทคอม กรุณาอ่าน ข้อตกลงการใช้งาน ก่อนนะคะ

เงื่อนไขและข้อตกลงนี้ ถือว่าเป็นอันเข้าใจกันดีแล้วทั้งสองฝ่าย ซึ่งต่อไปนี้ขอแทนตัวผู้ให้บริการว่า "สยามเว็บโฮสดอทคอม" และแทนตัวผู้ใช้บริการว่า "สมาชิก"โดย สมาชิก ต้องยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการต่างๆ ของ สยามเว็บโฮสดอทคอม ดังนี้

 1. สยามเว็บโฮสดอทคอม รับประกันความพึงพอใจยินดีคืนเงินโดยไม่ถามเหตุผล ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เริ่มเปิดใช้บริการ (วันที่ Setup Hosting) หรือ ภายใน 30 วัน นับจากวันที่แจ้งต่อสัญญา โดยทั้งนี้ สยามเว็บโฮสดอทคอม ขอสงวนสิทธิที่จะเรียกเก็บใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นแล้ว ดังต่อไปนี้

  • ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม .com, .net, .org, .biz, .info 450 บาท (โดเมนเนม จดแล้วไม่สามารถยกเลิกได้)
  • ค่าจดทะเบียนโดเมนเนม .co.th, .ac.th, go.th, .in.th 850 บาท/ปี (โดเมนเนม จดแล้วไม่สามารถยกเลิกได้)
  • ค่าใช้บริการเว็บโฮสติ้ง ตามจำนวนเดือน ที่ใช้งานไปแล้ว เศษของเดือนนับเป็น 1 เดือน x ด้วย ค่าบริการรายเดือน ตาม Plan ที่ท่านสมัครใช้งาน
  • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% (กรณีออกใบกำกับภาษีเรียบร้อยแล้ว จะไม่มีการโอนภาษีคืน ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น)
  • ค่าภาษ๊ หัก ณ ที่จ่าย 3% (ซึ่งท่านได้หักไว้แล้ว ให้ถือเป็นภาระค่าใช้จ่ายของท่านเอง)
  • ค่าธรรมเนียมการโอนเงิน 30 บาท / 1 รายการ

  ตัวอย่าง: บริษัท เอบีซี จำกัด สมัครใช้บริการโฮสติ้ง (Bronze Plan เดือนละ 100 บาท) พร้อม จดโดเมนเนม .com ค่าบริการ 1,450 บาท + ภาษีมูลค่าเพิ่ม 101.50 บาท = 1,551.50 บาท และได้ทำการหักภาษี ณ ที่จ่ายเอาไว้ 43.50 บาทรวมโอนเงินมาทั้งสิ้น 1,508 บาท ต่อมาหลังจากใช้งานได้ 15 วัน มีความประสงค์ขอยกเลิกบริการ บริษัท เอบีซี จำกัด จะได้รับเงินคืน = 1,508 บาท หัก ค่าโดเมนเนม 450 บาท หัก ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 101.50 บาท, หัก ค่าภาษี ณ ที่จ่าย 43.50 บาท, หัก ค่าธรรมเนียมโอนเงิน 30 บาท คงเหลือเงินทั้งสิ้น = 883 บาท
  ระยะเวลาการคืนเงิน

  • กรณีที่สมาชิกชำระค่าบริการโดยการโอนเงินผ่านธนาคาร สมาชิกจะได้รับเงินคืน ภายใน 15 วัน นับจากวันที่สมาชิก แจ้งขอยกเลิกการใช้บริการ
  • กรณีที่สมาชิกชำระค่าบริการด้วยบัตรเครดิต PayPal สมาชิกจะได้รับเงินคืน ภายใน 45 วัน นับจากวันที่สมาชิก แจ้งขอยกเลิกการใช้บริการ

 2. สมาชิกสามารถใช้ชื่อโดเมนเนม (กรณีจดใหม่) นั้นๆ ได้ต่อไปอีกจนครบปี นับจากวันที่จดทะเบียนโดเมนเนม ซึ่งสยามเว็บโฮสดอทคอมยินดีบริการ แก้ไขข้อมูล DNS ให้ชี้ไปยัง Hosting แห่งใหม่ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด


 3. สยามเว็บโฮสดอทคอมขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไข การรับประกันความพึงพอใจ ได้ตลอดเวลาโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่จะประกาศให้ทราบทุกครั้งที่มีการแก้ไข ไว้ที่หน้าแรก ของเว็บไซต์ นี้

กรณี แจ้งยกเลิกบริการ หลัง 30 วัน นับจากวันที่เริ่มเปิดใช้บริการ (วันที่ Setup Hosting) หรือ หลัง 30 วัน นับจากวันที่แจ้งต่อสัญญา ท่านจะไม่มีสิทธิขอรับเงินคืน ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม


หน้าแรก เกี่ยวกับเรา วิธีชำระเงิน แจ้งชำระเงิน ข้อตกลง ความเป็นส่วนตัว การรับประกัน คู่มือการใช้งาน Support Center

สยามเว็บโฮสดอทคอม โดย บริษัท เมทราไบต์ วัน จำกัด 
เลขที่ 596/142 อารียา ทูบี ถนน ลาดปลาเค้า แขวง จรเข้บัว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ (ระบบอัตโนมัติ) 02-105-4281 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 22.00 น. ทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์