เวลาทำการ: จันทร์ - อาทิตย์ 09.00 น. - 22.00 น. โทรศัพท์: 02-105-4281 โทรสาร (Fax): 02-1900-833  
สยามเว็บโฮสดอทคอม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สยามเว็บโฮสดอทคอม (บริษัท เมทราไบต์ จำกัด)
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา วิธีชำระเงิน แจ้งชำระเงิน ข้อตกลง ความเป็นส่วนตัว การรับประกัน คู่มือการใช้งาน Support Center
Cloud Email Hosting
Web Hosting Service
Domain Name Service

Free Online Service


รับประกันความพึงพอใจ
ยินดีคืนเงินใน 30 วัน


Best View With These Browser

สำหรับ IE แนะนำ IE 8 ขึ้นไป

  มาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้บริการ  1. การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน
  2. มาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไป
  3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ สยามเว็บโฮสดอทคอม รวบรวมและเก็บรักษาไว้
  4. ข้อมูลทั่วไปที่ สยามเว็บโฮสดอทคอม รวบรวมและเก็บรักษาไว้
  5. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ภายนอก
  6. ติดต่อเรา
I. การเคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของท่าน

สยามเว็บโฮสดอทคอม เคารพสิทธิในความเป็นส่วนตัวของข้อมูลของท่าน และ สยามเว็บโฮสดอทคอม เข้าใจดีว่าท่านมีความประสงค์ที่จะได้รับความปลอดภัยสูงสุด ในการทำธุรกรรมผ่านเว็บไซต์ของ สยามเว็บโฮสดอทคอม ดังนั้นข้อมูลของท่านที่ทาง สยามเว็บโฮสดอทคอม ได้รับนั้น โดยหลักการ แล้วจะถูกนำไปใช้ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของท่านเท่านั้น และ สยามเว็บโฮสดอทคอม จะดำเนินมาตรการที่เข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยตลอดจนจะป้องกันมิให้มี การนำข้อมูลไปใช้โดยมิได้รับอนุญาตจากท่านก่อน

II. มาตรการและวิธีการรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไป

สยามเว็บโฮสดอทคอม เข้มงวดกับระบบรักษาความปลอดภัย เพื่อให้ได้มาซึ่งมาตรฐานในการป้องกันการเข้าถึงข้อมูลของท่าน โดยมิได้รับอนุญาต นอกเหนือไปจาก กระบวนการเข้ารหัสการใช้งาน สยามเว็บโฮสดอทคอม ทางอินเตอร์เน็ตตามปกติแล้วทาง สยามเว็บโฮสดอทคอม ไม่มีนโยบายติดต่อไปยังท่าน เพื่อสอบถาม Username หรือ Password หากท่านพบการกระทำดังกล่าว โปรดแจ้งมาที่หมายเลข โทรศัพท์ 02-962-1075, 02-962-3348 หรือ 081-567-5523 ท่านควรที่จะเก็บ Usernameและ Password ของท่านไว้เป็นความลับอย่างดีที่สุด อย่าเขียนหรือเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้ต่อบุคคลใด เพื่อเป็นความมั่นใจว่า ท่านจะทราบข้อมูลนี้เพียงคนเดียวเท่านั้น สยามเว็บโฮสดอทคอม จึงไม่มีนโยบายในการสอบถามรหัสผ่านของท่าน หากท่านสงสัยว่า Username และหรือ Password ของท่านถูกเปิดเผยแก่บุคคลที่สาม หรือสูญหาย หรือถูกขโมย และมีการทำรายการโดยมิได้รับอนุญาต กรุณาแจ้งให้เจ้าหน้าที่ของ สยามเว็บโฮสดอทคอม ทราบทันที

มาตรการเสริม

แม้ว่า สยามเว็บโฮสดอทคอม จะมีมาตรฐาน เทคโนโลยีและวิธีการทางด้านการรักษาความปลอดภัย อย่างสูง เพื่อช่วยมิให้มีการเข้าสู่ข้อมูลส่วนตัวหรือข้อมูลที่เป็นความลับของท่านโดย ปราศจากอำนาจตามที่กล่าวข้างต้นแล้วก็ตาม แต่ก็เป็นที่ทราบกันอยู่โดยทั่วไปว่า ปัจจุบันนี้ยังมิได้มีระบบ รักษาความปลอดภัยใดๆ ที่จะสามารถปกป้องข้อมูลของท่านได้อย่างเด็ดขาดจากการถูก ทำลายหรือถูกเข้าถึงโดยบุคคลที่ปราศจากอำนาจได้ ดังนั้นท่านจึงควรปฏิบัติตามมาตรการ และวิธีการเสริมดังต่อไปนี้ด้วยคือ

  • ระมัดระวังในการ Download Program จาก Internet มาใช้งาน ควรตรวจสอบ Address ของเว็บไซต์ให้ถูกต้องก่อน Login เข้าใช้บริการเพื่อป้องกันกรณีที่มีการปลอมแปลงเว็บไซต์
  • ควรติดตั้งระบบตรวจสอบไวรัสไว้ที่เครื่องและพยายามปรับปรุงให้โปรแกรม ตรวจสอบไวรัสในเครื่องของท่านมีความทันสมัยอยู่เสมอ
  • ติดตั้งโปรแกรมประเภท Personal Fire wall เพื่อป้องกันเครื่องคอมพิวเตอร์ จากการจู่โจมของผู้ไม่ประสงค์ดี เช่น Cracker หรือ Hacker
III. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ สยามเว็บโฮสดอทคอม รวบรวมและเก็บรักษาไว้

สยามเว็บโฮสดอทคอม จะเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านเพื่อเหตุผลทางธุรกิจบางประการเท่านั้น สยามเว็บโฮสดอทคอม จะรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับท่านที่จำเป็นซึ่งขึ้นอยู่กับ ประเภทของบริการที่ท่านใช้ผ่านเว็บไซต์ของ สยามเว็บโฮสดอทคอม สยามเว็บโฮสดอทคอม จะเก็บรวบรวมรักษา และใช้ข้อมูลเกี่ยวกับท่าน ในกรณีที่ สยามเว็บโฮสดอทคอม พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อการทำธุรกิจของ สยามเว็บโฮสดอทคอม หรือเพื่อให้ท่านได้รับบริการ หรือโปรโมชั่นพิเศษจาก สยามเว็บโฮสดอทคอม สยามเว็บโฮสดอทคอม จะใช้ข้อมูลของท่านเพื่อดูแล หรือเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย และกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือเพื่อพัฒนา และปรับปรุงบริการของ สยามเว็บโฮสดอทคอม หรือเพื่อให้ สยามเว็บโฮสดอทคอม เข้าใจความต้องการของท่านได้ดีขึ้น และสามารถคิดค้นพัฒนาบริการของ สยามเว็บโฮสดอทคอม ให้เป็นที่พอใจแก่ท่าน ได้ยิ่งขึ้น

IV. ข้อมูลทั่วไปที่ สยามเว็บโฮสดอทคอม รวบรวมและเก็บรักษาไว้

ในบางกรณี ทาง สยามเว็บโฮสดอทคอม อาจจะมีการเก็บข้อมูลทั่วไป (ที่ไม่ใช่ข้อมูลส่วนบุคคล) เช่น ประเภทของโปรแกรมเว็บเบาส์เซอร์ที่ท่านใช้งาน, ระบบปฎิบัติการของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ท่านใช้งาน, ชื่อโดเมนเนม หมายเลข IP หรือ ชื่อผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของ สยามเว็บโฮสดอทคอม ให้ดียิ่งขึ้นเท่านั้น และโดยหลักการเดียวกันกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทาง สยามเว็บโฮสดอทคอม จะไม่จำหน่าย จ่ายแจก ข้อมูลทั่วไปของท่าน ให้กับบุคคลที่สามโดยเด็ดขาด

V. การเชื่อมโยงกับเว็บไซต์ภายนอก

เว็บไซต์ของ สยามเว็บโฮสดอทคอม มีการเชื่อมโยงสู่เว็บไซต์อื่น ซึ่งเราไม่มีอำนาจในการควบคุมจัดการ ดังนั้นจึงไม่รับผิดชอบต่อมาตรการรักษาความเป็นส่วนตัว เนื้อหา หรืออื่นใดในเว็บที่ท่านเชื่อมโยงออกไปจากเว็บของเรา สยามเว็บโฮสดอทคอม ขอแนะนำให้ท่านพิจารณานโยบายที่เกี่ยวข้องกับความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้น เพื่อท่านจะทราบแนวทางการเก็บข้อมูล การทำไปใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของท่าน

VI. ติดต่อเรา

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับข้อความการรักษาความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ แนวทางการปฏิบัติของเว็บ หรือความตกลงที่มีไว้กับทางเว็บ ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่ :

บริษัท เมทราไบต์ จำกัด
เลขที่ 596/142 อารียา ทูบี ถนน ลาดปลาเค้า แขวง จรเข้บัว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ (ระบบอัตโนมัติ) 02-105 4281
ดูรายละเอียดและวิธีการติดต่อ กรุณา คลิกตรงนี้


หน้าแรก เกี่ยวกับเรา วิธีชำระเงิน แจ้งชำระเงิน ข้อตกลง ความเป็นส่วนตัว การรับประกัน คู่มือการใช้งาน Support Center

สยามเว็บโฮสดอทคอม โดย บริษัท เมทราไบต์ วัน จำกัด 
เลขที่ 596/142 อารียา ทูบี ถนน ลาดปลาเค้า แขวง จรเข้บัว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ (ระบบอัตโนมัติ) 02-105-4281 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 22.00 น. ทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์