เวลาทำการ: จันทร์ - อาทิตย์ 09.00 น. - 22.00 น. โทรศัพท์: 02-105-4281 โทรสาร (Fax): 02-1900-833  
สยามเว็บโฮสดอทคอม
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ สยามเว็บโฮสดอทคอม (บริษัท เมทราไบต์ จำกัด)
หน้าแรก เกี่ยวกับเรา วิธีชำระเงิน แจ้งชำระเงิน ข้อตกลง ความเป็นส่วนตัว การรับประกัน คู่มือการใช้งาน Support Center

Cloud Email Hosting
Web Hosting Service
Domain Name Service

Free Online Service


รับประกันความพึงพอใจ
ยินดีคืนเงินใน 30 วัน


Best View With These Browser

สำหรับ IE แนะนำ IE 8 ขึ้นไป
ผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง รายแรกของไทย ที่ได้รับมองเครื่องหมาย DBD Verified (Trustmark) ประจำปี 2551, 2556, 2557


ปีที่สาม: เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2557 ที่ผ่านมา Siamwebhost.Com ได้รับแจ้งข่าวจาก ทางกรมพัฒนาธุรกิจการค้าว่า เป็นผู้ได้รับ เครื่องหมาย รับรองความน่าเชื่อถือ ในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ DBD Verified (Trustmark) ประจำปี พ.ศ. 2557 ซึ่งถือเป็น ครั้งที่ 3

ปีที่สอง: เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2556 ที่ผ่านมา Siamwebhost.Com ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบ เครื่องหมาย รับรองความน่าเชื่อถือ ในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ DBD Verified (Trustmark) จาก พณฯ ท่าน ณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพานิชย์ จัดขึ้นโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ซึ่งในปีนี้ มีเว็บไซต์ที่ได้รับมอบรวมทั้งสิ้น 33 ราย และ Siamwebhost.Com เป็น 1 ใน 2 จากผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง ที่ได้รับมอบเครื่องหมาย DBD Verified (Trustmark) นี้

ปีแรก: เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2551 ที่ผ่านมา Siamwebhost.Com ได้เข้าร่วมพิธีรับมอบ เครื่องหมาย รับรองความน่าเชื่อถือ ในการประกอบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือ Trustmarkจาก พณฯ ท่าน เกริกไกร จีระแพทย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพานิชย์ จัดขึ้นโดย กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพานิชย์ ซึ่งในปีนี้ มีเว็บไซต์ที่ได้รับมอบรวมทั้งสิ้น 10 ราย และ Siamwebhost.Com ถือเป็นผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งรายแรกของไทย ที่ได้รับมอบเครื่องหมาย Trustmark นี้

รู้จักเครื่องหมาย Trustmark

โครงการ Trustmark คืออะไร จำเป็นต่อผู้เปิดร้านขายของออนไลน์เพียงไร ผู้ซื้อจะได้รับประโยชน์มากน้อยแค่ไหน

ธรรมชาติของมนุษย์เรานั้นหากไม่เคยเห็นหน้าตาคนที่จะทำการซื้อขายสินค้าด้วย ก็ยากที่จะเกิดการทำธุรกรรม แต่เมื่อผู้ซื้อ-ผู้ขายมีโอกาสได้เจรจากันโดยตรง หรือมีการรับรองจากบุคคลที่สามหรือหน่วยงานที่เชื่อถือได้ว่าผู้ขายคนนี้ไว้ใจได้ อย่างน้อยที่สุดผู้ซื้อจะตัดสินใจได้ง่ายขึ้น เช่นเดียวกับการซื้อขายสินค้าทางออนไลน์ หากมีองค์กรที่เชื่อถือได้มารับรองว่า เว็บไซต์นั้น ๆ มีแนวการดำเนินธุรกิจที่ดี มีการปฏิบัติตามข้อตกลงที่ได้วางไว้ ตลอดจนมีความปลอดภัยในการทำธุรกรรมด้วย ผู้บริโภคย่อมมีความมั่นใจในการซื้อขายออนไลน์มากขึ้น

ความเป็นมาของโครงการ Trustmark

ในประเทศที่มีความเจริญด้านเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ได้รับความนิยมสูง ไม่ว่าจะเป็น สหรัฐอเมริกา อังกฤษ กลุ่มประเทศยุโรป ตลอดจนประเทศในแถบเอเชีย เช่น เกาหลีใต้ ญี่ปุ่น ไต้หวัน สิงคโปร์ ฯลฯ ล้วนมีกลไกการสร้างความเชื่อมั่นในการซื้อขายออนไลน์หรือเรียกสั้นๆ ว่า Trustmark ซึ่งเกิดขึ้นมาตั้งแต่ในช่วงปี ค.ศ. 2000

สำหรับประเทศไทยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์เป็นหน่วยงานหลักในการรับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และได้นำแนวทางการสร้างความเชื่อมั่นในการออกเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ (Trustmark) ของประเทศต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการออก Trustmark โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมในการนำมาประยุกต์ใช้กับผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย โดยคำนึงถึงรูปแบบทางธุรกิจที่หลากหลายและบรรทัดฐานทางสังคมไทย เพื่อจะไม่ก่อให้เกิดอุปสรรคต่อการแข่งขัน และต้องไม่เป็นอุปสรรคต่อวิสาหกิจขนาดกลาง และขนาดย่อม(SMEs) ไทย ในการเข้าร่วมโครงการเครื่องหมายรับรองฯ ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องค่าใช้จ่ายหรือหลักเกณฑ์ข้อบังคับต่างๆ

จึงเป็นที่มาของโครงการการออกเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ที่เรียกสั้น ๆ ว่า Trustmark ซึ่งกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้ออกเครื่องหมายรับรองความน่าเชื่อถือในการประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้เป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือของผู้บริโภค ซึ่งโครงการดังกล่าวถือได้ว่าเป็นการสนับสนุนจากภาครัฐอย่างแท้จริง เพราะในบางประเทศนั้น ผู้ประกอบการต้องเสียค่าธรรมเนียมการขอใช้เครื่องหมาย Trustmark ในอัตราที่ค่อนข้างสูง

โครงการ Trustmark จะเป็นประโยชน์ทั้งในส่วนของผู้ประกอบการ คือ แสดงให้เห็นว่าเว็บไซต์นั้นๆ มีความน่าเชื่อถือ และมีแนวปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจที่ดี ผ่านการรับรองจากกรมฯ และมีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล สร้างความแตกต่างและสร้างศักยภาพในการแข่งขัน รวมทั้งช่วยขยายโอกาสในการสร้างตลาดใหม่ๆ ให้กับสินค้าและบริการได้

ในส่วนของผู้บริโภคจะได้รับประโยชน์ คือ เมื่อใช้บริการของเว็บไซต์ที่เข้าร่วมโครงการ Trustmark แล้ว มั่นใจว่าเป็นเว็บไซต์ที่เชื่อถือได้ โดยจะมีเครื่องหมายที่มีสัญลักษณ์คำว่า “Verified” รับรองความน่าเชื่อถือปรากฏอยู่บนหน้าเว็บไซต์นั้นๆ และผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ Trustmark จะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่กรมฯ ระบุไว้ หากมีข้อพิพาท หรือประสบปัญหา ผู้บริโภคสามารถติดต่อหรือร้องเรียนมายังกรมฯ เพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหานั้น ๆ ได้

คุณสมบัติผู้ขอ Trustmark

1. เป็นนิติบุคคล
2. ผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ไม่ต่ำกว่า 6 เดือน
3. เป็นเจ้าของชื่อโดเมนนั้น
4. มีคุณสมบัติครบถ้วนตรงตามหลักเกณฑ์ที่กรมฯ กำหนดไว้ ได้แก่
  • ความโปร่งใสของผู้ประกอบธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
  • การตลาดและประชาสัมพันธ์
  • การให้ข้อมูลของสินค้าและบริการที่ชัดเจนเพียงพอ
  • การยืนยันการสั่งซื้อและการจัดส่งสินค้าและบริการ
  • ระบบความปลอดภัยในการทำธุรกรรม
  • การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้บริโภค
  • ช่องทางในการติดต่อสื่อสารและรับเรื่องร้องทุกข์ของผู้บริโภค
  • การคุ้มครองสิทธิเด็กและเยาวชน

ขอขอบคุณ ข้อมูลจาก: www.manager.co.th

หน้าแรก เกี่ยวกับเรา วิธีชำระเงิน แจ้งชำระเงิน ข้อตกลง ความเป็นส่วนตัว การรับประกัน คู่มือการใช้งาน Support Center

สยามเว็บโฮสดอทคอม โดย บริษัท เมทราไบต์ วัน จำกัด 
เลขที่ 596/142 อารียา ทูบี ถนน ลาดปลาเค้า แขวง จรเข้บัว กรุงเทพมหานคร 10230
โทรศัพท์ (ระบบอัตโนมัติ) 02-105-4281 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. - 22.00 น. ทุกวัน จันทร์ - อาทิตย์