การบริหารและจัดการโดเมนเนม ที่จดทะเบียนไว้กับ Directi

Directi เป็นผู้ให้บริการโดเมนเนม (Registrar) อีกรายหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้บริการ มีระบบบริหารและจัดการโดเมนเนมที่ดีมาก (เมื่อเทียบกับ OnlineNICi) ท่านสามารถปรับแต่งข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโดเมนเนมของท่านได้ง่ายๆ โดยปฎิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะ

เข้าไปที่ http://siamwebhost.myorderbox.com/customer จะพบกับหน้า Login ดังภาพ


กรณีที่ท่านต้องการจดโดเมนเนมใหม่ สามารถจดผ่านทางหน้านี้ได้เช่นกัน และเมื่อจดเสร็จแล้วท่านสามารถใช้งานได้ทันที! (ชำระผ่านบัตรเครดิตเท่านั้น)

ทำการ Login โดยกรอกชื่อโดเมนเนม และ รหัสผ่านที่ท่านตั้งไว้ (ตอนสมัครใช้บริการ) จะพบกับหน้า Domain Settings ดังนี้


การเปลี่ยนรหัสผ่านของโดเมนเนม

1. คลิกที่เมนู Settings เลือก Change Password

2. พิมพ์รหัสผ่านใหม่ที่ต้องการในช่อง New Password และยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งในช่อง Confirm Password

3. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม Confirm Password


การแก้ไขข้อมูลสมาชิก (Customer Profile)

1. คลิกที่เมนู Settings เลือก Customer Profile

2. กรอกรายละเอียด ชื่อ อีเมล์ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ

3. เมื่อกรอกเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม Modify


การบริหารและจัดการโดเมนเนม (การ Lock/Unlock, การเปลี่ยน DNS, Url Forwarding, Email Forwarding)

1. คลิกที่เมนู Domains เลือก List Last 10 (เพื่อแสดงรายชื่อโดเมนเนมล่าสุด 10 ชื่อที่ท่านจดไว้โดยใช้อีเมล์เดียวกันกับอีเมล์ที่ใช้ Login)

2. คลิกที่ชื่อโดเมนเนม ที่ท่านต้องการบริหารและจัดการ จะพบกับ เมนูหลัก (Management Console) ดังนี้


การตั้งค่า Lock และ Unlock โดเมนเนม

1. คลิกที่ปุ่ม Domain Registration จะพบกับ เมนูย่อย ดังนี้

2. คลิกที่ปุ่ม Lock/Unlock

3. คลิกเลือกที่ CheckBox หน้าข้อความ Customer Lock

4. คลิกปุ่ม Update


การแก้ไข DNS (Domain Name Server)

1. คลิกที่ปุ่ม Domain Registration จะพบกับ เมนูย่อย ดังนี้

2. คลิกที่ปุ่ม Modify Name Server จะพบกับแบบฟอร์ม ดังนี้

3. ในช่อง Name Server 1: กรอกชื่อ DNS1 ที่ท่านได้รับจากผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง เช่น NS1.SIAMWEBHOST.COM

4. ในช่อง Name Server 2: กรอกชื่อ DNS2 ที่ท่านได้รับจากผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง เช่น NS2.SIAMWEBHOST.COM

5. เมื่อเสร็จเรียร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม Submit

หมายเหตุ: หากท่านต้องการใช้บริการ URL Forwarding และ Email Forwarding จำเป็นต้องตั้งค่า DNS ดังต่อไปนี้

ชื่อ Fieldชื่อ Name Servers
Name Server1:siamwebhost.mercury.orderbox-dns.com
Name Server2:siamwebhost.venus.orderbox-dns.com
Name Server3:siamwebhost.earth.orderbox-dns.com
Name Server4:siamwebhost.mars.orderbox-dns.com

กรุณา copy ชื่อ DNS จากตารางไปกรอกในแบบฟอร์ม Name Servers ข้างต้น


การทำ URL Forwarding และ การสร้าง Sub Domain

1. คลิกที่ปุ่ม Domain Forwarding จะพบกับ เมนูย่อย ดังนี้

2. คลิกที่ปุ่ม Manage Service จะพบกับแบบฟอร์ม ดังนี้

  • ในช่อง http:// สามารถเลือกเป็น https:// ขึ้นอยู่กับว่า URL ปลายทาง เป็นเว็บไซต์ธรรมดา หรือเป็นเว็บไซต์ที่มีการเข้ารหัส SSL


  • ในช่องต่อมา ให้ท่านกรอก URL ปลายทางที่ต้องการให้โดเมนเนมนี้ชี้ไป เช่น www.geocities.com/wptc โดยไม่ต้องพิมพ์ http:// ซ้ำอีก


  • ในช่อง CheckBox หน้าข้อความ Enable URL Masking ให้คลิกเลือก หากท่านต้องการให้ Browser แสดงชื่อโดเมนเนมของท่านในช่อง Address Bar.


  • ในช่อง CheckBox หน้าข้อความ Enable Sub Domain Forwarding ให้คลิกเลือก หากท่านต้องการใช้งาน Sub Domain


  • วิธีการใช้งาน Sub Domain ง่ายๆ ก็คือ หากท่านต้องการใช้ชื่อ Sub Domain เป็น sale.yourdomain.com ท่านก็เพียงสร้าง Folder ย่อยชื่อ sale ไว้ในเว็บไซต์ของท่าน เวลาเรียกใช้งาน ก็เพียงแค่พิมพ์ http://sale.yourdomain.com โดเมนเนมก็จะชี้เข้าไปที่ http://www.yourdomain.com/sale โดยอัตโนมัติ และในช่อง Address Bar ของ Browser ก็จะแสดงเป็น http://sale.yourdomain.com ให้ด้วย

การทำ Email Forwarding

1. คลิกที่ปุ่ม Mail Forwarding จะพบกับ เมนูย่อย ดังนี้

2. คลิกที่ปุ่ม Manage Service จะพบกับแบบฟอร์ม ดังนี้

3. ในช่อง Email Address: ให้ท่านกรอกชื่ออีเมล์ที่ท่านต้องการ เช่น webmaster หรือ admin เป็นต้น

4. ในช่อง Distinations: ให้ท่านกรอกที่อยู่อีเมล์ที่ท่านใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เมื่อมีผู้ส่งอีเมล์มาที่ webmaster@yourdomain.com ระบบจะส่งต่อไปให้ที่อีเมล์นี้

5. เมื่อเสร็จเรียร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม Add Forward
Siamwebhost.Com สงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร