วิธีการ Upload ไฟล์ ด้วยโปรแกรม DreamWeaver

สำหรับท่านที่ใช้โปรแกรม DreamWeaver ในการออกแบบและพัฒนาเว็บไซต์ สามารถ upload ไฟล์ขึ้นไปไว้บน Server ได้โดยไม่จำเป็นต้องอาศัย Ftp โปรแกรมใดๆ (เช่น CuteFtp หรือ WsFtp เป็นต้น) ให้ท่านปฏิบัติตามคำแนะนำดังต่อไปนี้ อนึ่ง หากท่านใช้ UltraDev กรุณาอ่านคำแนะนำเพิ่มเติมด้านล่าง ด้วยนะคะ

1. ก่อนอื่นให้เปิดโปรแกรม DreamWeaver ขึ้นมาจากนั้นคลิกที่ Site / Define Sites... ตามรูป

DreamWeaver Tutorials

 

2. โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมาให้ท่านคลิกที่ New

DreamWeaver Tutorials

3. กรอกรายละเอียดต่างๆ

จากนั้นท่านจะพบกับหน้าต่างใหม่อีกหน้าต่างหนึ่ง ให้ท่านกรอกรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับโดเมนเนมของท่าน เริ่มต้นจากการกรอกรายละเอียดในเครื่องของท่าน ได้แก่ชื่อเว็บไซต์ เช่น siamwebhost.com, Folder ที่ใช้เก็บไฟล์ในเครื่องของท่าน เช่น C:\My Document\siamwebhost.com จากนั้นกรอกที่อยู่ Url ของเว็บไซต์ เช่น http://www.siamwebhost.com เสร็จแล้วให้คลิก OK ตามรูปภาพ

DreamWeaver Tutorials

โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างใหม่ขึ้นมา ให้ท่านกรอกรายละเอียดของ Server ท่านต้องการ Uploade ไฟล์ขึ้นไปไว้ โดยเลือก Server Access เป็น FTP. จากนั้นกรอกที่อยู่ของ FTP เช่น ftp.siamwebhost.com (หรือ ท่านสามารถกรอกเป็นหมายเลข IP Address แทนก็ได้เช่นกัน เช่น 202.142.223.138 สำหรับ ท่านที่ใช้บริการ Server #1 และ 202.142.222.68 สำหรับท่านที่ใช้บริการ Server #2)

ต่อมาตรงช่อง Host Directory ให้ท่านปล่อยว่างไว้ จากนั้นกรอก Username โดยใช้ชื่อโดเมนเนมของท่าน เช่น siamwebhost.com ตามด้วยรหัสผ่านที่ท่านได้รับจากสยามเว็บโฮส ครั้งแรก ตอนที่ท่านสมัครใช้บริการ (หรืออาจใช้รหัสผ่านของท่านเอง หากมีการเข้าไปเปลี่ยนรหัสผ่านใน Control Panel เรียบร้อยแล้ว) จากนั้นคลิกเครื่องหมายถูก (เลือก) หน้า Use Passive FTP. ตามามรูปภาพ

DreamWeaver Tutorials

เพียงเท่านี้ ท่านก็จะสามารถ Uplode หน้าเว็บเพจของท่านขึ้นไปไว้บน Server ของสยามเว็บโฮส เพื่ออวดผลงานสู่สายตาชาวโลกได้อย่างเต็มภาคภูมิ ค่ะ. 

หมายเหตุ: หากท่านใช้โปรแกรม DreamWeaver UltraDev ท่านจะต้อง กรอกรายละเอียดดังต่อไปนี้นะคะ:

ในช่อง FTP Host Directory: ให้ท่านกรอก www/

ในช่อง URL Prefix: ให้ท่านกรอก http://www.yourdomain.com

หากท่านมีปัญหาในการ Uplode ไฟล์ ด้วยโปรแกรม UltraDev เราขอแนะนำให้ท่านเข้าไปที่
เว็บไซต์ นี้นะคะ: http://www.macromedia.com/support/ultradev/
Siamwebhost.Com สงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร