วิธีการแก้ไขปัญหาไม่สามารถ FTP เข้าไปที่ Server ได้ (บางครั้ง)

ในกรณีที่ท่านไม่สามารถ Upload Files โดยใช้โปรแกรม FTP เช่น (CuteFTP, WsFTP, FileZilla) ทั้งๆ ที่เว็บไซต์ก็สามารถเข้าได้ตามปกติ หรือ ลองใช้คำสั่ง Ping ftp.yourdomain.com ดูแล้ว Server ก็ไม่ได้ Down ปัญหาอาจเกิดจากเหตุขัดข้องทางเทคนิคของ ISP ที่ท่านใช้บริการอยู่ในขณะนั้น หรือไม่ก็อาจเกิดจากโปรแกรม Firewall ของ Windows ในเครื่องคอมพิวเตอร์เอง วิธีการไขปัญหาเบื้องต้นขอให้ท่านฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้

1. ให้ท่านคลิกที่ปุ่ม Start (ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน) จากนั้นคลิกเลือก Control Panel จะพบกับหน้า Control Panel ดังภาพ

2. ให้ท่าน Double Click ที่ปุ่ม Windows Firewal จะมีหน้าต่างแสดงขึ้นมาดังรูป

3. ให้ท่านคลิกเลือกที่ Off เพื่อทำการปิดการทำงานของระบบ Firewall เป็นการชั่วคราว

4. ที่ Task Bar ของ Windows จะแสดงข้อความเตือน ท่านไม่ต้องสนใจ ให้คลิกเครื่อง X เพื่อปิดข้อความเตือนดังกล่าว

5. ลอง Connect โปรแกรม FTP ใหม่อีกครั้ง จะพบว่าสามารถติดต่อกับ Server ได้แล้ว ให้ท่านทำการ Upload Files ตามต้องการ

6. หลังจากที่ท่านได้ทำการ Upload Files เสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการเปิดการทำงานระบบ Windows Firewall อีกครั้งเพื่อความปลอดภัย

7. ในกรณีที่ท่าน Connect FTP จากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานของท่าน แล้วไม่สามารถ Connect ได้ อาจเป็นไปได้ว่าผู้ดูแลระบบ Network ของที่ทำงานท่านได้ทำการปิด Port: 21 ซึ่งเป็น Port ที่ใช้สำหรับ FTP กรุณาแจ้งผู้ดูแลระบบ Network ของท่านให้ทำการเปิด Port:21 นี้ให้ด้วย เพระหากไม่เปิด Port:21 ท่านก็จะไม่สามารถ Connect FTP ได้นะคะ

Siamwebhost.Com สงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร