วิธีการแก้ปัญหากรณีส่งอีเมล์ผ่าน Outlook ไม่ได้ (Return Mail Error 503)

หน้านี้สำหรับผู้ใช้ Outlook Express เท่านั้น หากท่านใช้ Microsoft Outlook XP/2000/2003 กรุณา คลิกตรงนี้

เมื่อคลิกส่งอีเมล์ จะได้รับอีเมล์ตีกลับ (Return Mail) จากผู้ดูแลระบบ ทันที ดังภาพ

เมื่อเปิดอีเมล์ดูจะพบข้อความ แจ้งให้ทราบว่า สาเหตุที่ไม่สามารถส่งเมล์ได้เนื่องจากไม่ได้รับอนุญาตจาก Mail Server ที่มีระบบการตรวจความถูกต้องของผู้ใช้งาน

เนื่องจากที่ผ่านมามีผู้ลักลอบแอบใช้ Mail Server ส่ง Spam Mail ทำให้ผู้ใช้งานส่วนใหญ่ได้รับผลกระทบ ทางทีมงานจึงเพิ่มระบบ User Authentication นี้ขึ้นมา เพื่อใช้ในการตรวจสอบการส่งอีเมล์ ผ่าน Mail Server ทุกเครื่อง

วิธีการแก้ไขปัญหา สามารถทำได้โดยวิธีง่ายๆ ดังต่อไปนี้

1. คลิกที่แถบคำสั่ง "Tools" (A) จากนั้นเลือก "Accounts..." (B)

2. ระบบจะแสดงหน้าต่าง "Internet Account" ขึ้นมา ให้คลิกเลือกที่แถบ "Mail"(C) จากนั้นคลิกปุ่ม "Properties" (D)

3. จะพบหน้าต่าง Properties ให้คลิกที่แถบ "Servers" (E), คลิก หน้าข้อความ "My server requires authentication" (F)

4. คลิกที่ปุ่ม "Setting" (G)

5. ที่หน้าต่าง Outgoing Mail Server คลิก หน้าข้อความ "Use same setting as my incoming mail server" (H) จากนั้นคลิกปุ่ม "OK" (I)

6. กลับมาที่หน้าต่าง "Properties" คลิกปุ่ม "Apply" (J)

7. เมื่อเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ให้ทำการ ส่งอีเมล์ออก อีกครั้งจะพบว่า อีเมล์ที่ท่านส่งออก จะย้ายเข้าไปอยู่ใน Folder "รายการที่ถูกส่ง" และจะไม่มี Return Mail กลับมาอีกแล้ว

Siamwebhost.Com สงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร