การ Upload Files ผ่านทาง Web Browser

หมายเหตุ: Web Browser ที่ใช้ควรเป็น Internet Explorer (IE) Version 6.0 ขึ้นไป

ขั้นตอนที่ 1: เปิด Browser ขึ้นมา ในช่อง Address พิมพ์ ftp://yourdomain.com หรือ ftp://www.yourdomain.com จากนั้นกดปุ่ม Enter
yourdomain.com=ชื่อโดเมนของท่านเอง เช่น jakkrith.com เป็นต้นขั้นตอนที่ 2: หลังจากกดปุ่ม Enter จะพบกับหน้าต่าง Log On As ให้พิมพ์ชื่อโดเมนเนม ของท่าน (ไม่ต้องใส่ www)
ในช่อง User name: และพิมพ์ Password ในช่อง Password: (ใช้ Password ที่ทางเราจัดส่งไปให้ท่านทางอีเมล์)
จากนั้นให้คลิก ข้างหน้า Save password แล้วคลิกปุ่ม Log onขั้นตอนที่ 3: หากท่านกรอกชื่อโดเมนเนมและ Password ถูกต้อง ก็จะพบกับหน้า Folder หลักของ Server
ให้ Double Click ที่ Folder www ซึ่งเป็นRoot Folder หรือ Folder หลักของเว็บไซต์ของท่านหลังจาก Double Click ที่ Folder www จะพบกับหน้าแสดงรายชื่อ Folder ย่อยและ Files ต่างๆ ที่อยู่บน Server
สำหรับในครั้งแรกท่านจะพบว่ามี File mxindex.htm (ซึ่งเป็น File ที่ใช้แสดงหน้า Under Construction)
อยู่เพียง File เดียวเท่านั้น ตัวอย่างที่นำมาแสดงนี้ ได้มีการ Upload Files มาก่อนหน้านี้แล้วขั้นตอนที่ 4: ให้ทำการย่อหน้าต่าง (Minimize) ดังกล่าวข้างต้น จากนั้นให้ Double Click ที่ My Computer
เพื่อเข้าไปใน Folder ที่ท่านเก็บ Files เอาไว้ตามตัวอย่างนี้ เราได้จัดเก็บ Files ไว้ใน Folder C:\Temp\www ดังนั้นจึงต้อง Double Click ที่ Drive (C:) ก่อนจากนั้น Double Click เข้าไปที่ Folder Temp แล้วจึง Double Click ที่ Folder www อีกครั้ง ก็จะพบกับ Files และ Folder ย่อย
ที่อยู่ใน Folder C:\Temp\www ตามภาพตัวอย่างดังต่อไปนี้ขั้นตอนที่ 5: ให้ทำการ Copy Files ที่ต้องการ Upload (หน้าต่าง www) จากนั้นให้นำมา Paste ไว้ใน Folder www ของ Server(หน้าต่าง ftp://ftp.jakkrith.com/www) หรือจะใช้วิธี ลากแล้วปล่อย (Drag & Drop) ก็ได้เช่นกันสำหรับท่านที่มีการจัดเก็บรูปภาพหรือ Files ต่างๆ ไว้ใน Folder ย่อย ก็ให้ทำการ Copy Folder ย่อยเหล่านั้นไปไว้ใน Folder www ของ Server ด้วยขั้นตอนที่ 6: หลังจากทำการ Upload Files ต่างๆ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ให้ทดสอบเปิดหน้าเว็บไซต์ของท่านดู
หากไม่มีข้อผิดพลาดใดๆ ก็จะพบกับหน้าเว็บไซต์ ดังตัวอย่างต่อไปนี้


Siamwebhost.Com สงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร