การบริหารและจัดการโดเมนเนม ที่จดทะเบียนไว้กับ OnlineNIC

ตอนที่ 2: การทำ URL Forwarding และ Email Forwarding

OnlineNIC เป็นผู้ให้บริการโดเมนเนม (Registrar) ที่มีระบบบริหารและจัดการโดเมนเนมที่เรียบง่าย ตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับ Directi ท่านสามารถปรับแต่งข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโดเมนเนมของท่านได้ง่ายๆ โดยปฎิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะ

เข้าไปที่ http://www.modifydomainname.com หรือเข้าไปที่ https://www.dns-diy.com จะพบกับหน้า Login ดังภาพ

ทำการ Login โดยกรอกชื่อโดเมนเนม และ รหัสผ่านที่ท่านตั้งไว้ (ตอนสมัครใช้บริการ) จะพบกับหน้าจอนี้

เลือกหัวข้อที่ท่านต้องการ

  • คลิกที่ URL Forwarding (A) หากท่านต้องการทำ URL Forwarding
  • คลิกที่ Email Forwarding (B) หากท่านต้องการทำ Email Forwarding


การทำ URL Forwarding และการสร้าง Sub-Domain

กรณีที่ท่านใช้บริการฟรีโฮสติ้ง เช่น Geocities และต้องการชี้โดเมนเนมไปที่เว็บไซต์ฟรีดังกล่าว ต.ย. http://www.geocities.com/wptc สามารถทำ URL Forwarding ได้ดังนี้

  • คอลัมน์แรก Host (A) คือชื่อโฮสต์ ท่านสามารถตั้งเป็นอะไรก็ได้ เช่น * หรือเว้นว่างไว้ จะหมายถึง สามารถเข้าเว็บไซต์โดยการพิมพ์ http://yourdomain.com โดยไม่ต้องมี www และถ้าหากท่านต้องการให้เข้าเว็บโดยมี www นำหน้าชื่อโดเมนเนม ท่านจะต้องเพิ่มข้อมูล www ไว้ด้วยตามตัวอย่างในภาพ


  • คอลัมน์ที่สอง Url (C) คือที่อยู่ของเว็บไซต์ที่ท่านต้องการให้โดเมนเนมชี้ไป ตามตัวอย่างต้องการให้ชี้ไปที่ http://www.geocities.com/wptc


  • คอลัมน์ที่สาม Type (D) หากท่านต้องการให้ Browser แสดงชื่อโดเมนเนม http://www.yourdomain.com แทนที่จะแสดงเป็น http://www.geocities.com/wptc ในช่อง Address ให้เลือก frame


  • คอลัมน์ที่สี่ Title (E) ท่านสามรถพิมพ์ชื่อ Title ของเว็บไซต์ได้ที่ช่องนี้


  • หากท่านต้องการสร้าง Sub-Domain ท่านสามารถกรอกชื่อ Sub-Domain ที่ท่านต้องการ เช่น member (B) ท่านจะสามารถเข้าเว็บไซต์โดยการพิมพ์ http://member.yourdomain.com โดเมนเนมจะชี้ไปที่ http://www.geocities.com/wptc/member
หมายเหตุ: 1 บรรทัด คือ 1 เรคคอร์ด (Record) เมื่อท่านกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม append หากต้องการแก้ไข ให้คลิกที่ปุ่ม update หากต้องการลบให้คลิกที่ปุ่ม X

การทำ Email Forwarding

กรณีที่ท่านใช้บริการฟรีโฮสติ้ง เช่น Geocities ท่านสามารถใช้ชื่ออีเมล์เป็น @yourdomain.com ได้โดยการทำ Email Forwording ดังนี้

  • คอลัมน์แรก address (A) ให้กรอกชื่ออีเมล์ที่ท่านต้องการ ท่านสามารถตั้งเป็นอะไรก็ได้ เช่น webmaster หรือ admin เป็นต้น


  • คอลัมน์ที่สอง forward to (B) ให้ท่านกรอกที่อยู่อีเมล์ที่ท่านใช้งานอยู่ในปัจจุบัน เมื่อมีผู้ส่งอีเมล์มาที่ webmaster@yourdomain.com ระบบจะส่ง (forwarding) อีเมล์ฉบับนั้นไปให้ท่านตามที่อยู่อีเมล์ที่ท่านกรอกไว้ ในช่องนี้


หมายเหตุ: 1 บรรทัด คือ 1 เรคคอร์ด (Record) เมื่อท่านกรอกข้อมูลเสร็จแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม append หากต้องการแก้ไข ให้คลิกที่ปุ่ม update หากต้องการลบให้คลิกที่ปุ่ม X

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง: การแก้ไขข้อมูลโดเมนเนม
Siamwebhost.Com สงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร