การบริหารและจัดการโดเมนเนม ที่จดทะเบียนไว้กับ OnlineNIC

ตอนที่ 1: การแก้ไขข้อมูลโดเมนเนม

OnlineNIC เป็นผู้ให้บริการโดเมนเนม (Registrar) ที่มีระบบบริหารและจัดการโดเมนเนมที่เรียบง่าย ตรงไปตรงมาไม่ซับซ้อนเมื่อเทียบกับ Directi ท่านสามารถปรับแต่งข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโดเมนเนมของท่านได้ง่ายๆ โดยปฎิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะ

เข้าไปที่ http://www.modifydomainname.com หรือเข้าไปที่ https://www.onlinenic.com/cgi-bin/english/correct_domain_new.cgi จะพบกับหน้า Login ดังภาพ

ทำการ Login โดยกรอกชื่อโดเมนเนม และ รหัสผ่านที่ท่านตั้งไว้ (ตอนสมัครใช้บริการ) จะพบกับแบบฟอร์ม ดังนี้


การเปลี่ยนรหัสผ่าน และการเปลี่ยน DNS ของโดเมนเนม

ส่วนที่ 1 Edit General Settings - สำหรับแก้ไขข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่

  • Password for domain administration: แก้ไขรหัสผ่านสำหรับเข้ามาจัดการโดเมนเนม
  • Confirm password: ยืนยันรหัสใหม่อีกครั้ง
  • DNS1: ใส่ชื่อ DNS ที่ท่านได้รับจากผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งของท่าน เช่น NS1.SIAMWEBHOST.COM
  • DNS2: ใส่ชื่อ DNS ที่ท่านได้รับจากผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้งของท่าน เช่น NS2.SIAMWEBHOST.COM
  • เมื่อทำการแก้ไขข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เลื่อนลงไปคลิกที่ปุ่ม Modify ที่อยู่ด้านล่าง


กรณีที่ท่านต้องการใช้บริการ URL Redirect และ Email Forwarding ชื่อ DNS1: จะต้องเป็น NS3.DNS-DIY.COM และ DNS2: จะต้องเป็น NS4.DNS-DIY.COM เท่านั้น


การแก้ไขข้อมูล Contact Information

ท่านสามารถแก้ไขข้อมูล ในส่วนของ Registrant, Administrative, Technical และ Billing Information ได้โดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม ดังนี้

ในส่วนของ Administrative Information หากต้องการใช้ข้อมูลเดียวกันกับ Registrant Information ให้คลิกปุ่ม Copy from Registrant

ในส่วนของ Technical Information หากต้องการใช้ข้อมูลเดียวกันกับ Registrant Information ให้คลิกปุ่ม Copy from Registrant

ในส่วนของ Billing Information หากต้องการใช้ข้อมูลเดียวกันกับ Registrant Information ให้คลิกปุ่ม Copy from Registrant

ทุกครั้งที่มีการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูล อย่าลืมคลิกที่ปุ่ม Modify ด้วยนะคะ

หัวข้อที่เกี่ยวข้อง: การทำ URL Redirect และ Email Forwarding
Siamwebhost.Com สงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร