การตั้งค่า Apple Mail บนเครื่อง Mac

นอกเหนือจากการ รับ-ส่ง อีเมล์ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ (Web Base Email) แล้ว ท่านยังสามารถดึงอีเมล์ไปเก็บไว้อ่านในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้ โดยการตั้งค่าIMAP/POP3/SMTP บน เครื่อง Mac ซึ่งมีวิธีการตั้งค่าดังต่อไปนี้ค่ะ

1. เปิดโปรแกรม Mail และ กรอกข้อมูลส่วนตัว ดังรูป

2. โปรแกรม Mail จะพยายามติดต่อกับ Mail Server เพื่อตรวจสอบว่ามีชื่ออีเมล์ ตามที่ท่านกรอกไว้ จริงหรือไม่ -- ให้คลิกปุ่ม Connect เพื่อทำการตั้งค่าอีเมล์ ด้วยตัวท่านเอง

3. กรอกข้อมูล Incoming Mail Server

Account Type:เลือกเป็น IMAP
Description:
Incoming Mail Server:ให้กรอก mail.yourdomainname.com เช่น mail.siamwebhost.com
Username:ใช้ ชื่ออีเมล์เป็น Username เช่น webmaster@siamwebhost.com
Password:ใช้ รหัสผ่านของอีเมล์ ที่ท่าน Add ไว้ใน Control Panel ของ Host

4. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Continue

5. กรอกข้อมูล Outgoing Mail Server

Description:กรอก Outgoing Mail Server
Outgoing Mail Server:ให้กรอก mail.yourdomainname.com เช่น mail.siamwebhost.com
Username:ใช้ ชื่ออีเมล์เป็น Username เช่น webmaster@siamwebhost.com
Password:ใช้ รหัสผ่านของอีเมล์ ที่ท่าน Add ไว้ใน Control Panel ของ Host

6. เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ปุ่ม Continue

7. จะพบหน้าต่างแสดงรายละเอียดของ Email Account ให้คลิกที่ปุ่ม Create

8. เมื่อ Create Email Account เรียบร้อยแล้ว จะพบหน้าต่าง Inbox เป็นอันเสร็จพิธี

Credit: kb.mediatemple.net


Siamwebhost.Com สงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร