การตั้งค่า Email บน iPhone

นอกเหนือจากการ รับ-ส่ง อีเมล์ ผ่านทางหน้าเว็บไซต์ (Web Base Email) แล้ว ท่านยังสามารถดึงอีเมล์ไปเก็บไว้อ่านในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านได้ โดยการตั้งค่าIMAP/POP3/SMTP บน iPhone ซึ่งมีวิธีการตั้งค่าดังต่อไปนี้ค่ะ

1. เข้าหน้า Settings แล้ว คลิกเลือกที่เมนู Mail, Contacts, Calendars ดังรูป

2. คลิกเลือก Add Mail Account

3. คลิกเลือกเมนู Other

4. กรอกข้อมูลส่วนตัว ชื่อ Name, อีเมล์ Email, รหัสผ่าน Password และ รายละเอียด Description จากนั้นคลิกที่ปุ่ม Next

5. คลิกเลือก IMAP และ กรอกข้อมูล Incoming Mail Server

Host Name:ให้กรอก mail.yourdomainname.com เช่น mail.siamwebhost.com
Username:ใช้ ชื่ออีเมล์เป็น Username เช่น webmaster@siamwebhost.com
Password:ใช้ รหัสผ่านของอีเมล์ ที่ท่าน Add ไว้ใน Control Panel ของ Host

6. กอรกข้อมูล Outgoing Mail Server

Host Name:ให้กรอก mail.yourdomainname.com เช่น mail.siamwebhost.com
Username:ใช้ ชื่ออีเมล์เป็น Username เช่น webmaster@siamwebhost.com
Password:ใช้ รหัสผ่านของอีเมล์ ที่ท่าน Add ไว้ใน Control Panel ของ Host

เมื่อกรอกข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกที่ปุ่ม Next ด้านบน

7. ขั้นตอนสุดท้าย เปิดการใช้งาน Mail โดยคลิกให้เป็น ON แล้วคลิก Save เป็นอันเสร็จพิธี

อนึ่ง สำหรับท่านที่ใช้งาน iPad ก็สามารถใช้ ขั้นตอนเดียวกันนี้ ในการ ตั้งค่า Email ได้เช่นเดียวกัน

Credit: Liviu at forum.livebooks.com


Siamwebhost.Com สงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร