การตั้งค่า Microsoft Outlook 2010

มีขั้นตอนและวิธีการตั้งค่าดังต่อไปนี้ค่ะ

1. เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2010 ที่เมนูด้านบนเลือก Tools --> Account Settings... ดังรูป

2. คลิกที่ปุ่ม New... ในแท็บ E-Mail

3. หน้า Auto Account Setup ให้คลิกเลือกที่ช่องหน้า Manual configure server settings or additional

4. หน้า Choose E-mail Service คลิกเลือก Internet E-Mail

5. หน้า Internet E-mail Settings กรอกรายละเอียด ชื่อ และ ที่อยู่อีเมล์ ของท่าน ที่ Add ไว้แล้วใน iAdmin/Plesk Control Panel ตัวอย่าง

Your Name:John Burirum
E-mail Address:john@yourdomain.com
Account type:POP3
Incoming Mail Server:ให้กรอก mail.yourdomainname.com เช่น mail.siamwebhost.com
Outgoing mail server (SMTP):mail.yourdomain.com
Username:john@yourdomain.com
Password:ใช้ รหัสผ่านของอีเมล์ ที่ท่าน Add ไว้ใน Control Panel ของ Host

คลิกเลือก Remember password แล้วคลิกปุ่ม More Settings...

6. คลิกที่แท็บ Outgoing Server จากนั้นคลิกเลือก My outgoing server (SMTP) requires authentication จากนั้นคลิกปุ่ม OK

7. คลิกที่แท็บ Advanced ตรวจสอบ Port Number เสร็จแล้ว คลิกปุ่ม OK

กำหนดค่า Incoming server (POP3):110
กำหนดค่า Outgoing server (SMTP):25

8. เมื่อพบหน้า Congratulations! ให้คลิกปุ่ม Finish เป็นอันเสร็จพิธี


Siamwebhost.Com สงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร