การบริหารและจัดการโดเมนเนม ที่จดทะเบียนไว้กับ WebNic

WebNic เป็นผู้ให้บริการโดเมนเนม (Registrar) อีกรายหนึ่งที่ได้รับความนิยมจากผู้ใช้บริการ มีระบบบริหารและจัดการโดเมนเนมที่ดีมาก (เมื่อเทียบกับ OnlineNICi) ท่านสามารถปรับแต่งข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับโดเมนเนมของท่านได้ง่ายๆ โดยปฎิบัติตามขั้นตอนดังต่อไปนี้นะคะ

เข้าไปที่ https://wam.webnic.cc จะพบกับหน้า Login ดังภาพ

ทำการ Login โดยกรอกชื่อ Username และ รหัสผ่าน (ที่ท่านได้รับจากทางทีมงาน) จะพบกับหน้า Registrant Panel ดังนี้


การเปลี่ยนรหัสผ่านของโดเมนเนม

1. ตรงข้อความ Modify Password for คลิกที่ ชื่อโดเมนเนม

2. พิมพ์รหัสผ่านปัจจุบันในช่อง Current Password

3. พิมพ์รหัสผ่านใหม่ที่ต้องการในช่อง New Password และยืนยันรหัสผ่านอีกครั้งในช่อง Retype Password

4. เมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม Submit


การแก้ไขข้อมูลสมาชิก (Whois Information)

1. คลิกที่เมนู Modify Whois Information

2. กรอกรายละเอียด ชื่อ อีเมล์ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ ฯลฯ


การแก้ไข DNS (Modify DNS)

1. คลิกที่เมนู Modify DNS จะพบกับแบบฟอร์ม ดังนี้

2. ในช่อง Name Server 1: กรอกชื่อ DNS1 ที่ท่านได้รับจากผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง เช่น NS1.SIAMWEBHOST.COM

3.. ในช่อง Name Server 2: กรอกชื่อ DNS2 ที่ท่านได้รับจากผู้ให้บริการเว็บโฮสติ้ง เช่น NS2.SIAMWEBHOST.COM

4. เมื่อเสร็จเรียร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม Submit

หมายเหตุ: หากท่านต้องการใช้บริการ URL Forwarding และ Email Forwarding หรือ Manage DNS Zone (DNS Hosting) จำเป็นต้องตั้งค่า DNS ดังต่อไปนี้

ชื่อ Fieldชื่อ Name Servers
Name Server1:ns1.ezydomain.com
Name Server2:ns2.ezydomain.com


การทำ URL Forwarding

1. คลิกเลือกเมนู URL Forwarding จะพบกับแบบฟอร์ม ดังนี้

2. ในช่องหน้าชื่อโดเมนเนม กรอก ชื่อ host ที่ต้องการ เช่น www หรือ ww2 หรือ ปล่อยว่างไว้

3. ในช่อง URL ให้กรอก URL ที่ต้องการให้โดเมนเนม Forwarding ไป เช่น http://www.siamwebhost.com/parking เป็นต้น

4. เมื่อเสร็จเรียร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม Submit


การทำ Email Forwarding

1. คลิกเลือกเมนู Email Forwarding จะพบกับแบบฟอร์ม ดังนี้

2. ในช่องหน้าชื่อ @youdomain.com กรอก ชื่ออีเมล์ ที่ต้องการ เช่น webmaster หรือ sale หรือ info เป็นต้น

3. ในกรณีที่ต้องการให้ Forwarding ทุกอีเมล์ภายใต้ชื่อโดเมนเนมของท่าน ให้กรอก catchall ตามภาพ

4. ในช่อง New Address ให้กรอกที่อยู่อีเมล์ ที่ต้องการให้ Forwarding ไปให้ (ต้องเป็นอีเมล์ปัจจุบันที่ท่านใช้งานอยู่จริง)

5. เมื่อเสร็จเรียร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม Submit


การ Manage DNS Zone (DNS Hosting) สำหรับ Advance User เท่านั้น

1. คลิกเลือกเมนู DNS Hosting จะพบกับแบบฟอร์ม ดังนี้

2. กรณีที่ท่านต้องการแก้ไข IP Address ของโดเมนเนม (A Reccord) ให้กรอกหมายเลข IP ในช่อง IP

3. กรณีที่ท่านต้องการแก้ไข Mail Server (MX Record) ให้กรอกชื่อ Mail Server ในช่อง Mail Server

4. กรณีที่ท่านต้องการแก้ไข Alias Name (CNAME) ให้กรอกชื่อ Actual Name และ Alias Name

5. เมื่อเสร็จเรียร้อยแล้ว คลิกที่ปุ่ม Submit
Siamwebhost.Com สงวนสิทธิ์ในการนำไปเผยแพร่โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร