ผลสำรวจความคิดเห็น
จากทั้งหมด 8 ท่าน

ราคา
38%
ความน่าเชื่อถือ
0%
เพื่อนแนะนำ
50%
คำโฆษณา
13%

เริ่มสำรวจ 05/01/2550

ร่วมแสดงความคิดเห็น