ผลสำรวจความคิดเห็น
จากทั้งหมด 6 ท่าน

ราคา
50%
ความน่าเชื่อถือ
0%
เพื่อนแนะนำ
33%
คำโฆษณา
17%

เริ่มสำรวจ 05/01/2550

ร่วมแสดงความคิดเห็น