FlexiSite Builder

FlexiSite Builder

เครื่องมือสำหรับสร้าง Website โดยง่าย มี Template ให้เลือกตามประเภทต่าง ๆ เช่น การศึกษา ธุรกิจ ศาสนา เป็นต้น มี Plugin ทางด้าน Ecommerce และ Social media ให้เลือกมากมาย

Website Security

Website Security

มีระบบ Scan Website ตรวจสอบ Malware ใน website ป้องกันไวรัส ที่อาจมาแทรกในตัวเว็บไซต์ และระบบ Firewall ป้องกันการโจมตี

Web Template

Web Template

มี Template สำเร็จรูป มากกว่า 100 แบบให้เลือกใช้ เพื่อให้ลูกค้าใช้เป็นต้นแบบในการสร้างเว็บไซต์ เพียงแค่เลือกแบบ Template ที่ต้องการ จากนั้น update ข้อมูลต่าง ๆ ให้เป็นข้อมูลของทางลูกค้าเอง โดยเมื่อกด Publish เว็บไซต์ ก็จะ Online ทันที

NginX

NginX

Web Server ที่มีประสิทธิภาพ สามารถรองรับจำนวนผู้ใช้ได้มาก และมีความรวดเร็ว รองรับการทำ Reverse Proxy โดย NginX มีการพัฒนาในปี 2002 และเปิดตัวครั้งแรกในปี 2004 โดยตัว Nginx ถือว่าเป็น Web Server ที่มีประสิทธิภาพสูง ใช้ทรัพยากรไม่มาก