ใบเสนอราคา

Quotation

From:

130 หมู่บ้านไพลินปาร์ค ซ.รัตนาธิเบศร์ 28
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559159858
เบอร์โทร 02 105 4283 แฟกซ์. 02 004 8294

เลขที่
QA6000003
วันที่
22/05/2017
To:
test

Quotation

รายการ จำนวน ราคารวม
1
2.00 7,000.00 บาท14,000.00 บาท
รวมเป็น 14,000.00 บาท
Vat 7 % 980.00 บาท
รวมทั้งสิ้น 14,980.00 บาท

Add a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *