ใบเสนอราคา

Quotation

From:

130 หมู่บ้านไพลินปาร์ค ซ.รัตนาธิเบศร์ 28
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559159858
เบอร์โทร 02 105 4283 แฟกซ์. 02 004 8294

เลขที่
QN00033
วันที่
06/09/2017
To:
รายการ จำนวน ราคารวม
Plan 4 Cloud VPS Linux 300 GB
2.00 1,200.00 บาท2,400.00 บาท
รวมเป็น 2,400.00 บาท
Vat 7 % 168.00 บาท
รวมทั้งสิ้น 2,568.00 บาท

Add a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *