ใบเสนอราคา

Quotation

From:

130 หมู่บ้านไพลินปาร์ค ซ.รัตนาธิเบศร์ 28
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559159858
เบอร์โทร 02 105 4283 แฟกซ์. 02 004 8294

เลขที่
QN00060
วันที่
01/02/2018
To:
รายการ จำนวน ราคารวม
Plan 2 Cloud Windows Hosting SSD 3 GB
1.00 1,000.00 บาท1,000.00 บาท
รวมเป็น 1,000.00 บาท
รวมทั้งสิ้น 1,070.00 บาท

Add a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *