Call Center: 02 1054 281 Submit Ticket

Metrabyte ONE Blog

Thu 03Watch and Download Full Movie ‘Til Death Do Us Part (2017)

‘Til Death Do Us Part Released September, 09 2017|1 hours 39 minutes 3.3 Movie ”Til Death Do Us Part’ was [...]

อ่านต่อ

Thu 03Watch Full Movie Online The Foreigner (2017)

The Foreigner (2017) HD Director : Martin Campbell. Writer : Peter Buchman, Stephen Leather. Release : September 28, 2017 Country [...]

Tue 03Watch and Download Full Movie Interstellar (2014)

Interstellar (2014) HD Director : Christopher Nolan. Writer : Jonathan Nolan, Christopher Nolan. Producer : Lynda Obst, Christopher Nolan, Emma [...]

Tue 057 คำแนะนำก่อนปรับใช้ IoT อย่างปลอดภัยในบริษัท

7 คำแนะนำก่อนปรับใช้ IoT อย่างปลอดภัยในบริษัท จากก่อนหน้านี้ที่ภาคธุรกิจ หรือองค์กรขนาดใหญ่ อาจมองเทคโนโลยี Internet of Things (IoT) อย่างคลางแคลงใจว่าจะมีศักยภาพสักเท่าไรในการลุกขึ้นมาเปลี่ยนโลก แต่จากเทรนด์ล่าสุดพบว่า ไม่เพียงแต่ภาคธุรกิจจะสนใจ IoT กันมากขึ้น หลาย ๆ บริษัทยังมีแผนจะพัฒนาเทคโนโลยีให้อัจฉริยะ และเข้ามาแก้ปัญหาของตลาดที่ตนเองทำธุรกิจอยู่กันมากขึ้นด้วย [...]

Tue 05“Cognitive Technology” ชื่อนี้มีไว้เพื่อค้าปลีก

“Cognitive Technology” ชื่อนี้มีไว้เพื่อค้าปลีก ถ้าลูกค้าที่เดินเข้าร้านมาถามเราว่า “ผมสามารถสั่งสินค้าตัวนี้ผ่านสมาร์ทโฟนโดยที่ยังได้ราคาพิเศษแบบนี้ไหม และมีบริการส่งถึงบ้าน หรือให้ผมไปรับที่สาขาใกล้บ้านได้ไหม” คุณจะจัดลูกค้าคนนี้เอาไว้ในกลุ่มไหน และจะตอบคำถามของลูกค้ากลุ่มนี้อย่างไรให้โดนใจจนนำไปสู่การซื้อสินค้าหรือบริการจากธุรกิจของเราในที่สุด ปัจจุบัน คงปฏิเสธไม่ได้ว่า เราเริ่มเห็นการปรับตัวของธุรกิจต่าง ๆ ในการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้งานมากขึ้น โดยเฉพาะบรรดาร้านค้าปลีก ห้างสรรพสินค้า ดิสเคาท์สโตร์ หรือเชนซูเปอร์มาร์เก็ตแบรนด์ดัง ซึ่งเทคโนโลยีที่นำมาใช้มีตั้งแต่ Beacon [...]