จดโดเมนเนมหรือจดชื่อเว็บไซต์ .TH

 

โดเมนเนม คือชื่อที่ใช้เรียกแทนเว็บไซต์นั้นๆ โดยชื่อและนามสกุล ของ โดเมนเนม จะต้องไม่ซ้ำกับเว็บไซต์หรือ โดเมนเนม อื่นที่ถูกจดทะเบียนก่อนหน้านี้แล้ว โดเมนเนม ก็คือสิ่งแรกที่แสดงหรือ ประกาศความมีตัวตนบนอินเทอร์เน็ตให้คนทั่วไปได้รู้จัก ซึ่งสามารถมีได้ชื่อเดียวเท่านั้นทั่วโลก ดังนั้นชื่อโดเมนที่ดี มีความหมาย จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของท่านอาจหมายถึงโอกาสหรือใบเบิกทางที่จะนำ ท่านไปสู่ความสำเร็จได้โดยง่าย โดยชื่อโดเมนจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ

1. ส่วนของชื่อ ซึ่งอาจเป็นชื่อของบุคคล นิติบุคคล องค์กร เครื่องหมายการค้า หรืออื่นๆ ที่ต้องการจะสื่อให้เป็นตัวแทนของ Website นั้นๆ เช่น yourcompany.co.th,metrabyteone.co.th เป็นต้น
2. ส่วนของนามสกุล ซึ่งเป็นลักษณะการประกอบการของ Website นั้นๆ เช่น .co.th , .or.th , .ac.th ฯลฯ

banner06_728x90

ข้อดีของการ จดโดเมน ภายใต้ระบบ SiamWebhost

 • ทาง SiamWebhost ได้รับแต่งตั้งจาก THNIC ให้เป็นผู้แทนจำหน่ายโดเมน .TH
 • ฟรี! ชื่อโดเมนภาษาไทย .TH
 • ค่าบริการ จดโดเมน .co.th .or.th .ac.th เพียงปีละ 750 บาท
 • ค่าบริการ ต่ออายุโดเมน และ โอนย้ายโดเมน .co.th .or.th .ac.th เพียงปีละ 750 บาท
 • มีระบบการจัดการโดเมน สามารถแก้ไขข้อมูล ลูกค้าสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง
 • ชื่อของท่านเป็นเจ้าของโดเมน 100% (Registrant, Admin ,Billing & Technical Contact)
 • โดเมน .TH ดำเนินนโยบายตาม THNIC การจดทะเบียน ต้องมีเอกสารรับรอง
 • ไม่ผูกมัดบริการ โดยลูกค้าสามารถใช้บริการโฮสติ้งที่ไหนก็ได้ หรือย้ายเมื่อใดก็ได้ที่ต้องการ
 • สามารถ Register DNS เพื่อให้โดเมนชี้ไปยังหมายเลข IP ได้โดยตรง
 • มีระบบแจ้งเตือนวันหมดอายุของโดเมน

Domain
 • .co.th
 • .in.th
 • .net.th
 • .or.th
 • .ac.th
 • .mi.th
 • .go.th

ประเภทผู้ถือครอง
 • Company / นิติบุคคล ห้างร้านบริษัท ในไทย
 • Individual / บุคคลทั่วไป ในไทย
 • Internet Service Provide / ผู้ให้บริการอินเตอร์เน็ต
 • Non-profit Organization / มูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไร
 • Academic Organization / สถาบันการศึกษา
 • Military Organization / หน่วยงานเกี่ยวกับการทหาร
 • Government / หน่วยงานราชการ อบต. ส่วนราชการ

จำนวนปี
 • 1 - 10 ปี
 • 1 - 10 ปี
 • 1 - 10 ปี
 • 1 - 10 ปี
 • 1 - 10 ปี
 • 1 - 10 ปี
 • 1 - 10 ปี

ราคาต่อปี
 • 750 บาท
 • 400 บาท
 • 750 บาท
 • 750 บาท
 • 750 บาท
 • 750 บาท
 • 750 บาท

ระเบียบและเอกสารประกอบการจดทะเบียน .th