จดโดเมนเนมหรือจดชื่อเว็บไซต์

 

โดเมนเนม คือชื่อที่ใช้เรียกแทนเว็บไซต์นั้นๆ โดยชื่อและนามสกุล ของ โดเมนเนม จะต้องไม่ซ้ำกับเว็บไซต์หรือ โดเมนเนม อื่นที่ถูกจดทะเบียนก่อนหน้านี้แล้ว โดเมนเนม ก็คือสิ่งแรกที่แสดงหรือ ประกาศความมีตัวตนบนอินเทอร์เน็ตให้คนทั่วไปได้รู้จัก ซึ่งสามารถมีได้ชื่อเดียวเท่านั้นทั่วโลก ดังนั้นชื่อโดเมนที่ดี มีความหมาย จะเป็นประโยชน์ต่อธุรกิจของท่านอาจหมายถึงโอกาสหรือใบเบิกทางที่จะนำ ท่านไปสู่ความสำเร็จได้โดยง่าย โดยชื่อโดเมนจะประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ

1. ส่วนของชื่อ ซึ่งอาจเป็นชื่อของบุคคล นิติบุคคล องค์กร เครื่องหมายการค้า หรืออื่นๆ ที่ต้องการจะสื่อให้เป็นตัวแทนของ Website นั้นๆ เช่น microsoft.com, google.com เป็นต้น
2. ส่วนของนามสกุล ซึ่งเป็นลักษณะการประกอบการของ Website นั้นๆ เช่น .com, .net , .org , info ฯลฯ

ข้อดีของการ จดโดเมน ภายใต้ระบบ SiamWebhost

 • ค่าบริการ จดโดเมน .com .org ไทย.com เพียงปีละ 300 บาท
 • ค่าบริการ ต่ออายุโดเมน และ โอนย้ายโดเมน .com .org ไทย.com เพียงปีละ 300 บาท
 • มีระบบการจัดการโดเมน สามารถแก้ไขข้อมูล ลูกค้าสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง
 • ชื่อของท่านเป็นเจ้าของโดเมน 100% (Registrant, Admin ,Billing & Technical Contact)
 • มีระบบ Lock หรือ Unlock โดเมน ลูกค้าสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง เพื่อป้องกันการขโมยโดเมน
 • ไม่ผูกมัดบริการ โดยลูกค้าสามารถใช้บริการโฮสติ้งที่ไหนก็ได้ หรือย้ายเมื่อใดก็ได้ที่ต้องการ
 • มีระบบร้องของ Auth Code เพื่อทำการ Transfer Domain ลูกค้าสามารถจัดการได้ด้วยตัวเอง
 • สามารถ Register DNS เพื่อให้โดเมนชี้ไปยังหมายเลข IP ได้โดยตรง
 • มีระบบแจ้งเตือนวันหมดอายุของโดเมน
 • มีระบบป้องกันชื่อเจ้าของโดเมนโดนตรง (Privacy Protection)

Domain
 • .com
 • .net
 • .org
 • .biz
 • .info
 • .asia
 • .tv
 • .shop
 • .site
 • .host
 • .link
 • .me
 • ไทย.com
 • ไทย.net

ประเภทผู้ถือครอง
 • Commercial Organization / ห้างร้านบริษัท
 • Networking Organization / กิจกรรมเครือข่าย
 • Non Commercial Org / มูลนิธิที่ไม่หวังผลกำไร
 • Business / ห้างร้านบริษัท
 • Information / เว็ปไซด์ให้ข้อมูล
 • Asia Business / ธุรกิจในโซนประเทศเอเชีย
 • Television / รายการทีวี
 • Shop / ร้านค้า
 • Website / เว็บไซต์
 • Hosting Hosit / โฮส โฮสติ้ง
 • Link / ธุรกิจสายเครือขาย หรือ ชื่อเว็บทั่วไป
 • Email forwards,Auto Reply
 • โดเมนชื่อภาษาไทย .com
 • โดเมนชื่อภาษาไทย .net

จำนวนปี
 • 1 - 10 ปี
 • 1 - 10 ปี
 • 1 - 10 ปี
 • 1 - 10 ปี
 • 1 - 10 ปี
 • 1 - 10 ปี
 • 1 - 10 ปี
 • 1 - 10 ปี
 • 1 - 10 ปี
 • 1 - 10 ปี
 • 1 - 10 ปี
 • 1 - 10 ปี
 • 1 - 10 ปี
 • 1 - 10 ปี

ราคาต่อปี
 • 300 บาท
 • 400 บาท
 • 300 บาท
 • 400 บาท
 • 400 บาท
 • 450 บาท
 • 900 บาท
 • 1100 บาท
 • 780 บาท
 • 2800 บาท
 • 300 บาท
 • 900 บาท
 • 300 บาท
 • 300 บาท