ใบแจ้งหนี้

From:

130 หมู่บ้านไพลินปาร์ค ซ.รัตนาธิเบศร์ 28
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105559159858
เบอร์โทร 02 105 4283 แฟกซ์. 02 004 8294

ใบแจ้งหนี้ Number INV-0006
ใบแจ้งหนี้ Date 05/10/2017
Total Due 642.00 บาท
To:
รายการ จำนวน ราคาAdjustรวม
จดโดเมนเนม .com
2.00 300.00 บาท0.00%600.00 บาท
รวมเป็น 600.00 บาท
Vat 7 % 42.00 บาท
รวมทั้งสิ้น 642.00 บาท