การตั้งค่า Groups สำหรับจัดการกลุ่มของ Email Account เช่น Sale , Manager เป็นต้น

Leave a Reply